Aliran Proses


TAWARAN PENYAMBUNGAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED
Pegawai Pergigian Gred UG41 lantikan kontrak di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang telah setuju terima kontrak enam bulan berikutan COVID-19 dan tamat dengan jayanya adalah ditawarkan penyambungan kontrak tambahan selama enam (6) bulan secara one-off. Oleh itu, pegawai yang terlibat akan menerima e-mel pemakluman daripada sistem e-Dentist untuk memuat turun dokumen pada ketetapan berikut:

Bil Tarikh Lantikan Tempoh Muat Turun
i Bil. 1/2017 (9 Januari 2017) 9 November 2020 jam 12 tengah hari-11 November 2020 jam 11.59 malam
ii Bil. 2/2017 (22 Mei 2017) 12 November 2020 jam 12 tengah hari -15 November 2020 jam 11.59 malam
iii Bil. 3/2017 (13 Nov. 2017) 30 November 2020 jam 12 tengah hari -6 Disember 2020 jam 11.59 malam


Tawaran ini adalah terbatal sekiranya berlaku peletakan jawatan, penamatan kontrak atau isu tatakelakuan sepanjang tempoh kontrak pegawai di KKM. Penempatan bagi semua pegawai terlibat adalah dikekalkan di penempatan sedia ada.

Dokumen yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Sumber Manusia, KKM melalui Ketua Jabatan masing-masing. Pegawai juga diingatkan untuk memastikan telah mengemukakan dokumen lengkap bagi kontrak enam bulan sebelum ini kepada KKM. Sebarang pertanyaan lanjut, boleh dikemukakan melalui e- mel kepada bsm3@moh.gov.my

Sila klik Log Masuk untuk meneruskan permohonan ini.
Sekiranya anda masih belum pernah menggunakan sistem ini. Sila klik Pendaftaran Baru untuk meneruskan Permohonan anda.
Untuk makluman tuan/puan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperoleh pensijilan MS ISO 37001 Anti Bribery Management System (ABMS). Sila scan kod QR di bawah untuk rujukan. Kerjasama tuan/puan adalah dipohon untuk membaca, memahami dan mematuhi Polisi Anti Rasuah.
Aliran Proses
Sebarang pertanyaan/cadangan, sila hubungi Bahagian Sumber Manusia ditalian 03-8883 2796 atau emelkan kepada bsm3@moh.gov.my.
URL Counter
Web Tracker